CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NGƯỜI TIÊU DÙNG THÁNG 12

Thời gian: Từ ngày 5/12 - 25/12/2019, mua máy lọc nước Mitsubishi Cleansui nhận ngay phiếu quà tặng VinID/Coop Mart.

1. Đối tượng khuyến mãi 

Bất kì khách hàng là người tiêu dùng mua thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui EU301, EU201/EU202, EU101, MPO2-3/MPO2-4, ET101.

2. Nội dung khuyến mãi 

  • Nhận phiếu quà tặng VinID/Coop Mart trị giá 4.000.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui EU301;
  •  Nhận phiếu quà tặng VinID/Coop Mart trị giá 2.000.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui  EU201/EU202;
  •  Nhận phiếu quà tặng VinID/Coop Mart trị giá 1.000.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui  EU101;
  •  Nhận phiếu quà tặng VinID/Coop Mart trị giá 1.000.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui MPO2-3/MPO2-4;
  • Nhận phiếu quà tặng VinID/Coop Mart trị giá 500.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui ET101.

Thẻ quà tặng VinID: được áo dụng trên toàn hệ sinh thái VinGroup và hàng trăm đối tác dành cho  chủ thẻ VinID. Khi nhận thẻ khách hàng chỉ cần nhập mã số thẻ trên vào ví VinID và sử dụng như tiền mặt.
Thẻ quà tặng Coop Mart: Được áp dụng tại hệ thống siêu thị Co. opmart, Co.op Food, Co.op Xtra, HTV Co.op và cửa hàng bến thành trong phạm vi toàn quốc. Thời gian sử dụng thẻ Coop Mart là 6 tháng.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá