Lavabo đặt bàn American Standard

1.950.000VND
Thông tin
White Square
Mã số WP-F606 *
Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 400 mm
Đánh giá