Van cân bằng

Liên hệ
Thông tin

Van cân bằng

  • VAN CÂN BẰNG
  • Van cân bằng dùng để cân bằng thủy lực giữa
  • các nhánh FCU trong hệ thống HVAC, các
  • nhánh thủy lực khác nhau trong hệ thống cấp nước
  • Xác định lưu lượng chảy bằng thiết bị đo Venturi
  • Vật liệu đồng, ren trong
  • Trang bị cùng cổng đo chênh áp
  • Áp lực làm việc max: 16 bar.
  • Nhiệt độ làm việc: -20–120°C.
  • Size: 1/2-2 inch

Đánh giá