Liên hệ

Liên hệ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Minh Thành
Địa chỉ: 162 - Lê Hồng Phong - Tp Nha Trang
Điện thoại: 0258 3 888 323 
Fax: 0258 3 873 363
E-mail: minhthanhnhatrang@gmail.com

Showroom của Minh Thành
Showroom: 162 Lê Hồng Phong - Tp Nha Trang

Điện thoại: 0258 3 873 373

Văn phòng, kho: 03 Cù Chính Lan - Tp Nha Trang

Điện thoại: 0258 3 832 368
E-mail: megasunnhatrang@gmail.com

BẢN ĐỒ

Đánh giá