Khuyến mãi

CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ SỬ DỤNG BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GIAI ĐOẠN 2011-2015 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương trình Quảng bá sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) giai đoạn 2011 - 2015 do Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua ngày 6/9/2011. Mục tiêu của chương...