Lavabo âm bàn American Standard

670.000VND
Thông tin
Aqualyn
Mã số VF-0476 *
Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 520 mm
Đánh giá