Lavabo đặt bàn American Standard

2.230.000VND
Thông tin
Stone
Mã số WP-F610 *
Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 630 mm
Đánh giá