Lavabo đặt bàn American Standard

1.500.000VND
Thông tin
Vallo
Mã số 0500-WT *
Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 450 mm
Đánh giá