Lavabo American Standard

460.000VND
Thông tin
Casablanca
Mã số VF-0969/ VF-0912
Tính năng  
Lavabo chân treo
Kích thước: 500 mm
Giá lavabo: 460,000 VND
Giá chân treo hoặc chân dài: 400,000 VND
Đánh giá