Lavabo đặt bàn American Standard

2.130.000VND
Thông tin
Acacia
Mã số 0504-WT *
Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 600mm
Đánh giá