Lavabo đặt bàn American Standard

1.910.000VND
Thông tin
White Round
Mã số WP-F605 *
Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 400 mm
Đánh giá