Lavabo đặt bàn American Standard

2.180.000VND
Thông tin
Ova Oval
Mã số WP-F608 *
Tính năng  
Lavabo đặt bàn
Kích thước: 600 mm
Đánh giá