LÌ XÌ TRAO TAY - SUM VẦY ĐÓN LỘC

Thời gian: Từ ngày 6/1 - 18/1/2020, mua máy lọc nước Mitsubishi Cleansui nhận ngay LÌ XÌ TRAO TAY.

1. Đối tượng khuyến mãi 

Bất kì khách hàng là người tiêu dùng mua thiết bị lọc nước Mitsubishi Cleansui EU301, EU201/EU202, EU101/MPO2-3/MPO2-4, ET101.

2. Nội dung khuyến mãi 

  • Nhận Lì xì trị giá 4.000.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui EU301;
  •  Nhận Lì xì trị giá 2.000.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui  EU201/EU202;
  •  Nhận Lì xì trị giá 1.000.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui  EU101/MPO2-3/MPO2-4;
  • Nhận Lì xì trị giá 500.000 đồng khi khách hàng mua sản phẩm lọc nước Mitsubishi Cleansui ET101.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá